Firma EFES, spol. s r.o., se specializuje na dovoz, vývoz a distribuci ovoce a zeleniny již od roku 1991. V současné době společnost patří mezi největší dovozní firmy v České republice. Mezi naše klienty patří velkoobchodní firmy i obchodní řetězce. Kvalitu dováženého zboží jsme schopni plně přizpůsobit požadavkům našich zákazníků. Pro své zákazníky zabezpečujeme kompletní sortiment ovoce a zeleniny s garancí celoroční dodávky. Distribuce našeho zboží je zajišťována vlastními vozy nebo přímými vykládkami z kamionů. Skladování a manipulaci se zbožím provádíme ve skladových prostorách odpovídající úrovně.

Záruka kvality – Certifikace

Počátkem roku 2003 bylo rozhodnuto postupně zavádět, uplatňovat a certifikovat systém managementu jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ed. 2, aby společnost EFES, spol. s r.o., mohla nadále plnit požadavky svých zákazníků na vysoké úrovni.

V prosinci 2003 společnost úspěšně ukončila toto období zavádění systému managementu jakosti služeb podle ČSN EN ISO 9001:2001. Získáním certifikátu bylo potvrzeno naše úsilí zvyšovat kvalitu všech procesů souvisejících s poskytováním služeb v oblasti nákupu, skladování a velkoobchodního prodeje ovoce a zeleniny. V prosinci 2006 úspěšně proběhl recertifikační audit ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikát jsme znovu získali na další 3 roky.

Aby společnost dostála svému závazku dosáhnout nejvyšších standardů kvality, proběhli ve společnosti přípravy pro splnění požadavků nejpřísnějších globálních standardů. Roku 2008 proběhl první certifikační audit dle mezinádorních standardů BRC a IFS. Od roku 2009 až do součastnoti společnost EFES, s roční frekvencí, podstupuje kombinované recertifikační audity.

BRC
IFS

Standardy IFS (International Food Standard) a BRC (British Retail Consortium) byly vyvinuty a jsou dále rozvíjeny zájmovými sdruženími německých a britských distribučních řetězců, zejména za účelem vytvoření jednotných pravidel bezpečnosti a kvality potravin, jejichž uplatňování je řetězci vyžadováno při výrobě potravin.

Základem standardů jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe (GMP / GHP), analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a další legislativní požadavky potravinového práva EU na výrobky, procesy a kvalifikaci personálu.

Standardy jsou pravidelně aktualizovány a jsou vydávány nové verze, které reflektují na neustále přísnější legislativní požadavky. Do nových verzí jsou rovněž promítany specifika vývoje trhu, technologické změny, nová rizika atd. napříč sektorem výroby potravin.

Pomáháme – Charitativní činnost

Společnost EFES, spol. s r.o. podporuje neziskové organizace, které pomáhají týraným a znevýhodněným dětem.

Spolupracujeme na programu podporujícím zdravé stravovací návyky dětí „Ovoce do škol”. Kromě jiného jsme financovali výstavbu dětského hřiště a místní komunikace v Praze 5- Řeporyjích.

Zelený přístup – Myslíme na životní prostředí
EKOKOM 2018

Aktivně se snažíme snižovat uhlíkovou stopu našeho podnikání. Zajímáme se o životní prostředí, energetickou spotřebu jsme minimalizovali instalací solárních panelů na střechách sídla společnosti v Praze 5.

Pro snížení objemu vyprodukovaného odpadu, veškeré přebytečné kartony lisujeme.

Protože zátěž životního prostředí nám není lhostejná, finančně podporujeme třídění odpadu.