Naši společnost vnímáme jako součást společnosti, ve které žijeme a jejíž osud nám není lhostejný. Podporujeme společnost tam, kde svými podnikatelskými možnostmi můžeme nejvíce přispět a pomáhat.

Podnikatelské zaměření společnosti EFES, spol. s r. o. umožňuje v rámci efektivního vnímání sociální zodpovědnosti, která je společná pro podniky, akcionáře a manažery, aktivně se angažovat v následujících projektech – činnostech:

  • Podporujeme neziskové organizace, které pomáhají týraným a znevýhodněným dětem

  • Spolupracujeme na programu, který podporuje zdravé stravovací návyky dětí “Ovoce do škol”

  • Ekonomicky se angažujeme při pořádání nejrůznějších kulturně – vzdělávacích akcí, sportovních událostí a finančně podporujeme sdružení a kluby zaměřené svojí činností na výchovu a vzdělávání mládeže

  • Nemalou měrou se angažujeme v rámci charitativní činnosti

  • Peněžitými i věcnými dary přispíváme na dobročinnou, humanitární činnost charitativním organizacím

  • Finančně jsme zabezpečili výstavbu dětského hřiště a místní komunikace v Praze 5 – Řeporyjích

ARCHAION KALLOS 2023

Společnost EFES je jedním ze sponzorů akce 14. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PRAVOSLAVNÉ HUDBY ARCHAION KALLOS.

Jednotlivé koncerty budou probíhat od 21. září do 17. října.

Kromě koncertů budou probíhat i další doprovodní akce od 21. září do 31. října.

Víc informací naleznete v tomto PROSPEKTU a na adrese www.philokallia.com

Společnost EFES spol. s r.o. se spolupodílela formou sponzorství na pořízení minibusu pro Společenství Dobromysl. Přejeme ať dlouho slouží dobré věci a mnoho štastně najetých kilometrů.

Pomoc ohroženým dětem

Gentlemanská firma roku 2019

Společnost EFES byla v roce 2019 nominováná na ocenení Gentlemanská firma roku 2019. Zvláštní cena TPA Gentlemanská firma roku oceňuje již od roku 2014 společnosti, které při svých úspěšných ekonomických aktivitách ctí principy etiky, společenské odpovědnosti, podpory rozvoje vědy a výzkumu, ekologie a dlouhodobé udržitelnosti podnikání i péče o vlastní zaměstnance podporou jejich kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit. Cena Gentlemanská firma roku se udílí v rámci vyhlášení výsledků žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR, který sestavuje Sdružení CZECH TOP 100.   

Navštívili jsme osobně všech pět finalistů a rozhodování bylo letos opravdu jedno z nejtěžších za dobu udílení tohoto ocenění. V těsném závěsu za letošním vítězem, společností Isolit-Bravo, byl dovozce ovoce a zeleniny EFES. Zaujal nás řadou svých certifikátů v oblasti řízení kvality a ekologie, přispíváním ke zdravému stravování ve školách a podporou zaměstnanců i veřejných aktivit,doplňuje k letošnímu ročníku Gentlemanské firmy Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA.